Friskvårdsbehandling för häst

I vår behandling ingår 3 steg:

– Anamnes & Fakta

– Behandling

– Strategi & Plan

Anamnes & Fakta

Rörelseanalys

Om underlaget tillåter börjar vi med att se hur hästen rör sig och musklerna arbetar. Här kollar vi på rörelsemönster, avvikelser, olikheter mellan höger och vänster sida.

Palpering

Vi känner igenom kroppens muskeltonus, avvikelser och olikheter mellan höger & vänster sida.

Historia/Anamnes

Ni får berätta om hästen, vad den används till, hur det går, om det finns någon sjukdomshistoria att ta hänsyn till. Några särskilda problem i ridningen/körningen.

Behandling

GSHM

En djupgående massage som bygger på att öka blodgenomströmning, töja vävnaden och dränera bort slaggprodukter.

Laserterapi

Vi varvar massagen med laserterapi över områden som kan vara spända, ömma och/eller svullna. För att reducera smärta, svullnad och inflammation.

Stretching

Efter massage är musklerna varma och vi kan töjja dem yttligare genom stretching för att få musklerna mjuka och följsamma.

Strategi & Plan

Rörlighet

Det tar tid att ändra på kroppen, vi använder oss av hemuppgifter i form av övningar, stretching etc. för att nå ett optimalt resultat så fort som möjligt. Det viktigaste arbetet är det som görs dagligen.

Styrka

Det tar tid att ändra på kroppen, vi använder oss av hemuppgifter i form av övningar, stretching etc. för att nå ett optimalt resultat så fort som möjligt. Det viktigaste arbetet är det som görs dagligen.

Återbesök

Utifrån de förutsättningar vi har planerar vi en behandlingsplan / ett återbesök.